RODO

OSWIADCZENIE RODO

 

W dniu 25maja 2018 roku wchodzi wżycie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)

Dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) , które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.

 

MONIKA Pracownia Krawiectwa Dekoracyjnego Monika Reszel-Kosyra wspiera wszystkie inicjatywy związane z poprawą bezpieczeństwa , a także podnoszeniem świadomości w tym zakresie.

Zapewniamy , że w sposób należyty dbamy o Państwa prywatność  oraz w żadnym przypadku

nie wykorzystujemy powierzonych nam danych w sposób niezgodny z wymogami nałożonymi przez RODO .

 

Gwarantujemy zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa zarówno organizacyjnych jak i technicznych celem ochrony Państwa danych osobowych .

 

Rodzaj gromadzonych danych osobowych :

 

a/ imię i nazwisko

b/wskazany adres

c/adres e-mail

d/numer telefonu

e/nazwa firmy, adres siedziby , numer NIP –   jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą

f/imię i nazwisko  oraz numer telefonu i e-mail osoby działającej w imieniu klienta

 

Gromadzimy Państwa dane osobowe w celach :

 

– zawarcia oraz realizacji umowy

– realizacji płatności

– wystawienia faktury i innych dokumentów księgowych realizując tym samym obowiązki przedsiębiorcy przewidziane prawem

 

Państwa dane osobowe możemy przekazać podmiotom , z którymi Pracownia ma zawartą umowę współpracy,

takimi jak firmy kurierskie oraz świadczące usługi pocztowe , banki , firmy świadczące usługi windykacyjne.

 

Nie przekazujemy Państwa danych osobom i firmom i organizacjom  nie związanych  z działalnością Pracowni ,

do państw spoza UE , a w oparciu o pozyskane dane nie będzie miało miejsce profilowanie  i automatyczne podejmowanie decyzji względem Państwa .

 

Dodatkowo , posiadają Państwo prawo do :

– dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii

–  sprostowania danych osobowych , które Państwa dotyczą

– usunięcia danych osobowych

– ograniczenia przetwarzania danych

– cofnięcia zgody przetwarzania danych, w dowolnym momencie

 

Państwa dane są u nas bezpieczne , natomiast zgodę na ich zbieranie  i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili- poprzez przesłanie na adres e-mail:         monikafirany@interia.pl      stosownego oświadczenia.

 

Poniżej przedstawiam przykładowe oświadczenie :

„Działając w imieniu (nazwa podmiotu ) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej  ( funkcja osoby składającej oświadczenie wraz z  wykazaniem jej odpowiedzialności  do reprezentowania podmiotu ) /albo

Ja-imię i nazwisko , adres zamieszkania ) –    niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez MONIKA Pracownia Krawiectwa Dekoracyjnego Monika Reszel-Kosyra z siedzibą w Lublinie przy ul. Krańcowej 89 moich danych osobowych.

 

Państwa dane MONIKA Pracownia Krawiectwa Dekoracyjnego Monika Reszel-Kosyra  będzie przetwarzała przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy , a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi , a także przez czas w którym Pracownia jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży .

 

 

 

Niniejsze oświadczenie  jest formą realizacji przez MONIKA Pracownia Krawiectwa Dekoracyjnego Monika Reszel-Kosyra ,jako administratora danych osobowych obowiązku informacyjnego o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych .Osobą odpowiedzialną jest Monika Reszel-Kosyra

 

RODO  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

 

 

IMIĘ ——————————————————————————-

 

NAZWISKO ———————————————————————-

 

FIRMA ———————————————————————————————

 

ADRES ———————————————————————————————-

 

NIP —————————————–

 

E-MAIL ——————————————————————————————-

 

TEL. KONTAKTOWY ————————————————————————-

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z przepisami RODO przez

Administratora  MONIKA Pracownia Krawiectwa Dekoracyjnego Monika Reszel-Kosyra

Z siedzibą w Lublinie ul. Krańcowa 89

 

 

Data ——————————————————

 

Podpis ————————————————————————————–

 

Monika Reszel-Kosyra